logo Erfgoed Rijssen-Holten

Over Erfgoed Rijssen Holten

Erfgoed Rijssen-Holten is een initiatief van het Rijssens Museum en de oudheidkamer Hoolt’n. De plannen zijn ontstaan na de samenvoeging van de gemeenten Rijssen en Holten tot de nieuwe gemeente Rijssen-Holten.
De gemeente Rijssen-Holten hecht grote waarde aan deze samenwerking omdat op deze manier veel historisch materiaal over de gemeente toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Ook sluit dit aan bij de wens van de gemeente om eigen collecties en de openbare akten burgerlijke stand voor het publiek te ontsluiten. Daarom heeft de gemeente zich ook bij dit samenwerkingsverband aangesloten en zijn de aanwezige openbare akten burgerlijke stand en persoonskaarten gedigitaliseerd. Deze zin gratis raadpleegbaar en te downloaden.
In oktober 2016 is een nieuwe website omgeving in gebruik genomen. Deze nieuwe website en de bijbehorende database zijn zo ingericht dat ook andere verenigingen en organisaties die beschikken over digitaal Erfgoed hierop kunnen aansluiten. Op deze manier kan de website functioneren als platform waarop al het erfgoed binnen de gemeente voor een breed publiek beschikbaar komt.
In 2020 is de ontwikkeling van de website geëvalueerd en is besloten om naast beeldmateriaal ook op thematische wijze aandacht te schenken aan verhalen  rond de geschiedenis en cultuur van Rijssen, Holten en de bijbehorende buurtschappen. Op deze manier wordt beeldmateriaal gecombineerd met de verhalen die er bij horen.

 

 

Erfgoed Rijssen-Holten maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae