logo Erfgoed Rijssen-Holten

Leven op en langs de Regge in Rijssen

Leerlijn Erfgoed: Leven op en langs de Regge in Rijssen

Deze leerlijn maakt de cultuurhistorie van het leven op en langs de rivier de Regge zichtbaar en beleefbaar. Voor alle leerjaren in het basisonderwijs zijn unieke onderwerpen geselecteerd.

Het zijn de onderwerpen die bepalend zijn voor de Regge-stad Rijssen en waarmee leerlingen leren over de cultuurhistorische waarden in hun eigen omgeving. De gehanteerde didactiek brengt eenheid in de manier van leren over de cultuurhistorie langs de Regge.
Door de leerlijn te implementeren op school en een duurzame samenwerking met de erfgoedinstellingen aan te gaan, komen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen. Ze leren de historische gebruiken en locaties in de eigen stad stapsgewijs waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.
De leerlijn is zo ontwikkeld dat er ook veel ruimte is voor eigen inbreng in het samenstellen van bijvoorbeeld een projectweek of -periode. U kunt met behulp van de handleiding en aanwijzingen het programma op maat maken voor uw eigen school.

Voor de leerkracht
Naast de acht lessen voor de kinderen is er een Workshop en een Handleiding voor de leerkracht beschikbaar.
Download hier: Workshop Borg de leerlijn          Handleiding voor de leerkracht          Algemene presentatie:De Regge is een rivier

 

 Groep 1/2                    Thema: Spelen                                               Bij: Het Rijssens Museum

Spelletjes van vroeger / immaterieel erfgoed
In dit project gaan leerlingen aan de slag met spelactiviteiten uit de tijd van hun voorouders die woonden langs de Regge. Bewegen staat centraal. Een bezoek aan het museum maakt deel uit van dit project.
De leerling leert:

 • spelletjes die hij/zij nu zelf speelt te vergelijken met spelletjes die vroeger werden gespeeldlangs de Regge in de tijd van hun voorouders.
 • beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen meeuit te drukken en om er mee te communiceren.

Download hier:               Leerlijn Spelen     Vertelplaten Spelen  

 

Groep 1/2                    Thema: Eten                                                   Bij: Zuna Kaas

Boerenleven / culinair erfgoed
In dit project ontdekken leerlingen wat de grond langs de Regge te bieden heeft aan eten. Aandacht voor het productieproces van het land naar je bord. Een bezoek aan de kaasboer maakt onderdeel uit van dit project.
De leerling leert:

 • te benoemen wat de grond langs de Regge te bieden heeft aan eten (graan en koeien) en
 • welke producten daarvan gemaakt worden (brood en zuivelproducten).
 • kennismaken met streekgerechten en verschillende smaken proeven.
 • vragen stellen over het werk van de kaasboer.

Download hier:         Leerlijn Eten         Vertelplaten Eten

 

Groep 3/4                    Thema: Kuiern                                                Bij: Het Rijssens Museum     

Streektaal en verhalen / immaterieel erfgoed
In dit project luisteren leerlingen naar (voorlees)verhalen en gaan spelenderwijs aan de slag met de streektaal rondom het onderwerp ‘kuiern in de Reggestreek’. Leerlingen maken kennis met het Rijssens dialect en er is aandacht voor het bewaren van dit dialect. Een bezoek naar het Rijssens Museum is onderdeel van het project.
De leerling leert:

 • dat er streektalen zijn en dat in deze streek langs de Regge het Rijssens dialect wordt gesproken.
 • kennismaken met het Rijssens dialect.
 • manieren om het dialect te bewaren: liedje zingen, verhalen luisteren, woorden doorvertellen.

Download hier:         Leerlijn Kuiern           Vertelplaten Kuiern

 

Groep 3/4                    Thema: Leemspoor                            Bij: Het Rijssens Leemspoor

Voorwerpen / historische foto’s
In dit project onderzoeken leerlingen met oude foto’s wat wordt vervoerd op het smalspoor. Aandacht voor leem en de steenfabrieken in Rijssen. Een bezoek aan het Leemspoor en een treinritje zijn onderdeel van dit project.
De leerling leert:

 • de begrippen leem, smalspoor en steenfabriek te herkennen in historische afbeeldingen.
 • dat het leemtransport over het smalspoor bij Rijssen hoort.
 • voorzichtig omgaan met oude voorwerpen (het rollend materieel) op het Leemspoor.

Download hier:         Leerlijn Leemspoor           Vertelplaten Leemspoor

 

Groep 5/6                Thema: Aan het werk in de jutefabriek           Bij: Het Rijssens Museum

Industrieel erfgoed
In dit project maken leerlingen kennis met de sporen van de bedrijvigheid langs de rivier. Het werken in de jutefabriek Ter Horst. Een bezoek aan het Rijssens Museum maakt deel uit van dit project.
De leerling leert:

 • onderzoeken en beschrijven wat jute is.
 • in eigen woorden uitleggen waarom Rijssen ‘het jutestadje’ werd genoemd.
 • dat hele gezinnen, ook de kinderen, druk waren met het (thuis) maken van koffiezakken voor de jutefabriek Ter Horst.

Download hier:         Leerlijn Jutefabriek           Vertelplaten Jutefabriek

 

Groep 5/6        Thema: Monumentale klanken in onze stad   Door: Stichting Stadsmuziek Rijssen

Monumenten / muzikaal erfgoed
In dit project ontdekken leerlingen een kenmerkend monumentaal gebouw in de stad en maken kennis met de instrumenten die aanwezig zijn in de Schildkerk.
De leerling leert:

 • monumenten in de eigen omgeving herkennen en benoemen.
 • over de bijzondere eigenschappen van een monument: de Schildkerk (de inrichting, het orgel en het carillon).
 • ontdekken wat een carillon en orgel is en hoe en door wie het wordt bespeeld.
 • in eigen woorden de betekenis van de klanken van het carillon en het orgel voor de stad Rijssen omschrijven.

Download hier:         Leerlijn Monumenten/Muziek           Vertelplaten Monumenten

 

Groep 7/8                    Thema: Aan het werk op de molen                 Bij: Pelmolen Ter Horst

 Ambacht en techniek
In dit project onderzoeken leerlingen de unieke techniek van de Pelmolen en het ambacht van molenaar. Een bezoek aan de Pelmolen maakt deel uit van dit project.
De leerling leert:

 • waarom de Pelmolen in Rijssen uniek is in de wereld.
 • kennismaken met de nog altijd werkende ingenieuze technieken die worden gebruikt in de molen.
 • meer over het vakmanschap van de molenaar en zijn producten.

Download hier:          Leerlijn Pelmolen

 Groep 7/8                    Thema: Volg de rivier                                     Door: De Enterse Zomp

Cultuurhistorisch landschap
Leerlingen duiken in het vrachtvervoer door de zompen, het landschap en een havezate langs de Regge. De scheepskist ‘Enterse zompen op de Regge’ is onderdeel van dit project. Een vaartocht met een zomp van de ligplaats bij Pelmolen ter Horst voert de leerlingen ‘door de eeuwen’ heen.
De leerling leert:

 • wat een zomp is.
 • welke vrachten en producten werden vervoerd met de zompen over de Regge (jute- en Rijssense baksteen).
 • waar de zomp naar toe vaart.
 • kenmerken van het landschap langs de Regge waarnemen en benoemen.
 • kennismaken met een van de havezates langs de Regge, het verhaal van de Grimberg.

Download hier:         Leerlijn Volg de rivier        

 

Erfgoed Rijssen-Holten maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae