logo Erfgoed Rijssen-Holten

Expeditie Vrijheid 2e Wereld oorlog

Expeditie Vrijheid is ontwikkeld in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel. Het is een methodevervangend lespakket voor groep 7-8 van de basisschool. In zes lessen ontdekken de leerlingen steeds meer over de geschiedenis van WO2 in hun eigen omgeving.

Dit lespakket is ontwikkeld voor basisscholen in de provincie Overijssel

U vind het hele lespakket en alle bijbehorend informatie op de website: www.expeditie-vrijheid.nl

Erfgoed Rijssen-Holten maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae