logo Erfgoed Rijssen-Holten De Schildkerk

Deelnemers overzicht
Schildkerk
Schild 8
Rijssen, 7461 DD
archivaris: 06 36512764

Schildkerk

De geschiedenis van de Schildkerk begint bij de verovering van Twente, toen nog Tubanti geheten, door de Franken op de Saksen in de eerste helft van de 8e eeuw. Aansluitend trekken de Angel-Saksische missionarissen Lebuïnus, Marcellinus, Liudger en Plechelmus door de streek om het evangelie te verkondigen. Volgens overlevering heeft Lebuïnus op het Schild een houten kapel gesticht. Vermoedelijk tussen de jaren 770 en 773. In het centrum van Rijssen waar eeuwen geleden deze houten kapel stond, staat nu de de Schildkerk of Grote kerk. In de loop der eeuwen is de door allerlei verbouwingen de de huidige kerk ontstaan. De laatste verbouwing/uitbreiding dateert van 1925. De huidige kerk is een hallenkerk met drie beuken, in steen geheel overwelfd De kerk is eigendom van de Hervormde gemeente te Rijssen en de toren is eigendom van de burgerlijke gemeente. De Schildkerk is een rijksmonument.
Door de archivarissen H. Smit en J. Voortman van de Hervormde gemeente wordt de geschiedenis van de kerk in kaart gebracht. Voor de ontsluiting van historische beeldmateriaal is gekozen voor samenwerking met het platform Erfgoed Rijssen-Holten.

Afbeeldingen worden geladen

Erfgoed Rijssen-Holten maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae