logo Erfgoed Rijssen-Holten

Gemeentelijke archieven

Het gemeentelijk archief is ondergebracht in het gemeentehuis in Rijssen (adres: Schild 1 te Rijssen).

In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf. De informatie die wordt opgeslagen in het archief is ouder dan 20 jaar en is voor iedereen openbaar toegankelijk. Deze archieven zijn toegankelijk door middel van inventarissen. 

U kunt onderstaande inventarissen inzien door er op te klikken.

 Als uw interesse uitgaat naar de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters dan kunt u deze vinden op de homepage van deze website onder Personen. 
Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. Hiervoor gelden de volgende termijnen.

  • geboorteakten:     100 jaar
  • huwelijksakten:      75 jaar
  • overlijdensakten:    50 jaar

U kunt openbare akten ook vinden op de website wiewaswie.nl

Bezoeken gemeentearchief

Een bezoek aan het gemeentearchief is alleen mogelijk op afspraak.

De belangrijkste voorwaarden om het gemeentearchief te bezoeken zijn:

  • u neemt een geldig legitimatiebewijs mee
  • bezoek is alleen mogelijk onder toezicht van een archiefmedewerker
  • u kunt alleen openbare stukken inzien

Geef bij uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan naar welke informatie u op zoek bent. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar tekeningen van een woning, geef dan aan om welk soort tekening of document het gaat. Bijvoorbeeld een plattegrond- of bestektekening, of een statische berekening. Wanneer het niet duidelijk is naar welke informatie u op zoek bent dan wordt contact met u opgenomen. Daarom is het van belang uw telefoonnummer of email adres te vermelden.

Kosten

Het inzien van het gemeentearchief is gratis. Aan het maken van kopieën, zowel op papier als digitaal zijn kosten verbonden. De prijzen hiervan variëren per grootte van de kopie. Ook is het mogelijk dat de medewerkers van het archief op uw verzoek een onderzoek uitvoeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de geldende Legesverordening van de gemeente Rijssen-Holten. Gemaakte kosten worden direct voldaan. Pinnen is niet mogelijk. Voor digitaal verstrekte kopieen ontvangt u een rekening.
Afschriften uit de registers van de burgerlijke stand kunnen elders ook deze website gratis gedownload worden.

Auteursrechten

Op bouw- en constructietekeningen en berekeningen berusten auteursrechten. Voor het (her)gebruiken van deze stukken heeft u toestemming nodig van degene bij wie dit auteursrecht (veelal de architect) berust. Voor het verkrijgen van toestemming bent u zelf verantwoordelijk.

Meer informatie

Voor eer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentearchief. via t 0548 854854.

Erfgoed Rijssen-Holten maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae