logo Erfgoed Rijssen-Holten

Over Erfgoed Rijssen Holten

Het Rijssens Museum en de oudheidkamer Hoolt’n willen hun digitaal erfgoed gezamenlijk op een laagdrempelige manier voor iedereen met interesse voor of kennis van het verleden van Rijssen, Holten en omgeving ontsluiten. De gemeente Rijssen-Holten hecht grote waarde aan deze samenwerking omdat op deze manier veel historisch materiaal over de gemeente toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Ook sluit dit aan bij de wens van de gemeente om eigen collecties en de openbare akten burgerlijke stand voor het publiek te ontsluiten. Daarom heeft de gemeente zich ook bij dit samenwerkingsverband aangesloten.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk deelcollecties digitaal toegankelijk te maken. In eerste instantie lag de focus op deelcollecties die het (grote) publiek aanspreken en die relatief snel kunnen worden gedigitaliseerd. Dit betreft vooral foto’s, kranten, films, video’s en genealogische bronnen.

Naast de collecties van beide oudheidkamers en de gemeente wordt ook de fotocollectie van de Rijssense fotograaf Zandvoort ontsloten. Deze prachtige collectie is met bijbehorende rechten door de Rabobank, de Kring Werkgevers Rijssen en de gemeente Rijssen aangekocht van de erven. Deze unieke collectie bevat veel historisch beeldmateriaal van Rijssen in de 20e eeuw, waaronder zich ook beeldmateriaal van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog bevindt.

De oudheidkamer Hoolt’n beschikt verder over alle exemplaren van het Holtens Nieuwsblad vanaf 1949. Ook deze kranten zijn beschikbaar en volledig op tekst doorzoekbaar, evenals een groot gedeelte vanher vroegere Weekblad voor Rijssen het personeelsblad Het Anker van de voormalige jutefabriek van Ter Horst.

Binnen het project heeft de gemeente de aanwezige akten burgerlijke stand en persoonskaarten gedigitaliseerd. Deze zijn voor zover ze openbaar zijn ook via deze website gratis raadpleegbaar en te downloaden.

Een belangrijk aspect binnen het Erfgoed Rijssen-Holten is de wens om het verleden van Rijssen en Holten en haar inwoners onder de aandacht te brengen van de schooljeugd. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de basis- en middelbare scholen in de gemeente. Leerlingen van deze scholen worden uitgenodigd naar de oudheidkamers te komen waar in overleg met de docenten themapresentaties rond cultuur en erfgoed beschikbaar zijn. Ook kunnen de scholen via deze webstie gebruik maken van het aanwezig materiaal bij het opzetten van studieopdrachten over de cultuur en de middelen van bersaan in de gemeente vroeger en nu. Hiervoor zijn ee aantal lesbrieven ontwikkeld, voor een deel in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel. U kunt deze lesbrieven vinden onder het menu item EDUCATIE. Hier kunt u ook doorlinken naar de Canon van Holten en de Canon van Rijssen.

In oktober 2016 is een nieuwe website omgeving in gebruik genomen. Deze nieuwe websitie en de bijbehorende databases is zo ingericht dat ook andere instellingen, instanties en particulieren die beschikken over een eigen website en digitaal Erfgoed hierop kunnen aansluiten. Op deze manier wordt al het erfgoed dat waar ook in de gemeente beschikbaar is centraal vanuit één platform ontsloten voor het brede publiek.
Inmiddels hebben zijn Het Tichelwoark en De Schildkerk de eerste nieuwe deelnemers die zich hebben aangesloten bij het platform. Voor nog twee nieuwe deelnemers wordt de aansluiting voorbereid. De verwachting is dat deze in januari aan sluiten.

 

 

Erfgoed Rijssen-Holten maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae